Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Szkiełko i Oczko”

Opublikowany w dniu 15 maja 2020

Aktualizacja 1 stycznia 2021

 

Wstęp

 1. Sklep internetowy „Szkiełko i Oczko” jest dostępny pod adresem internetowym: http://bizuteriaszydelkowa.slgo.pl. Prowadzony on jest przez mnie – Ewę Papierz na zasadach działalności nierejestrowanej (Art.5. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorcy, U. 2018 poz. 646).
 2. Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres sklep@bizuteriaszydelkowa.slgo.pl lub telefonując pod numer: 660-483-197.
 3. Ten regulamin skierowany jest do Ciebie, zwanego przez system bezdusznie Konsumentem, w celu określenia zasad zawierania między nami umowy sprzedaży na odległość.

 

I

Definicje

 1. Sklep – mój sklepik internetowy „Szkiełko i Oczko” http://bizuteriaszydelkowa.slgo.pl
 2. Sprzedawca – podmiot (brr, co za okropne słowo!) odpowiedzialny za prowadzenie tego sklepu czyli ja – Ewa Papierz, jak już wyżej wspomniałam.
 3. Klient – to Ty, o ile zdecydujesz się kupić coś w moim sklepiku. Tak byłoby najprościej – ale nie, istnieje oficjalna definicja Klienta, którą jestem zobowiązana tu zamieścić, a brzmi ona tak: Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Uff…
 4. Konsument – chodzi tu o konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, który mówi, że jest nim osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Czyli – wszystko wskazuje na to, że tu także chodzi o Ciebie.
 5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeśli zatem prowadzisz firmę, ale kupisz ode mnie jakiś drobiazg własnej przyjemności czy w prezencie dla kogoś, co nie ma związku z wykonywaną przez Ciebie działalnością gospodarczą – tu także mowa o Tobie.
 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi.
 7. Umowa Sprzedaży – jest to umowa zawarta na odległość między Tobą a mną, za pośrednictwem sklepu internetowego (w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014)
 8. Regulamin – to co właśnie czytasz
 9. Zamówienie – złożone przez Ciebie za pomocą Formularza Zamówienia oświadczenie woli zawarcia ze mną Umowy Sprzedaży oferowanego w moim sklepiku towaru.
 10. Konto – założone przez Ciebie konto, w którym gromadzone są dane służące do realizacji Umowy Sprzedaży oraz informacje o złożonych Zamówieniach.
 11. Formularz rejestracji – jest to dostępny w Sklepie formularz umożliwiający założenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – podczas składania zamówienia uaktywnia się specjalny formularz, który poprowadzi Cię przez procedurę składania zamówienia – tam dodajesz do koszyka wybrane towary i określasz warunki Umowy Sprzedaży takie jak płatność, sposób dostawy.
 13. Koszyk – to taki element oprogramowania Sklepu, w którym – jak to w koszyku – umieszczasz wybrany do zakupu towar. Umieszczenie towaru w koszyku nie zobowiązuje do zakupu, możesz go opróżnić bądź zmienić ilość sztuk wybranego Produktu.
 14. Produkt – w rozumieniu mojego sklepiku jest to wykonana własnoręcznie przeze mnie biżuteria z nici, dostępna w Sklepie.

 

II

Wymagania techniczne

 1. Żeby korzystać bez zakłóceń ze Sklepu, potrzebne Ci będzie:
 2. Urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową
 3. Poczta elektroniczna z aktywnym adresem e-mail
 4. Włączona obsługa ciasteczek
 5. Zainstalowany program FlashPlayer

 

III

Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem sklepu Szkiełko i Oczko prowadzę sprzedaż detaliczną wykonanego samodzielnie rękodzieła w postaci biżuterii z nici. Samodzielnie wytwarzam moje rękodzieło i osobiście je sprzedaję, nikogo nie zatrudniam.
 2. Nie świadczę usług na zamówienie. Mogę jednak na Twoja prośbę wykonać egzemplarz dostępny w Sklepie w innej kolorystyce bądź rozmiarze – oczywiście jeśli będzie to technicznie możliwe.

 

IV

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Zakładanie Konta w Sklepie nie jest obowiązkowe, możesz przeglądać asortyment, a nawet dokonywać zakupu bez rejestracji konta, wystarczy złożyć zamówienie i podać dane pozwalające mi je zrealizować. Zachęcam jednak do założenia konta – wówczas masz możliwość śledzenia stanu realizacji swojego zamówienia, oraz wgląd w zamówienia poprzednie (zakładam bowiem, że będziesz do mnie wracać). Założenie konta oczywiście nie wiąże się z żadnymi kosztami z Twojej strony, więc bez obaw.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie wypełnij Formularz Rejestracji – podaj w nim swój aktywny adres e-mail, i hasło – będą Ci one służyły do logowania się.
 3. Jeśli jednak zrezygnujesz z posiadania konta w moim sklepiku, w każdej chwili możesz poprosić mnie drogą mailową o jego usunięcie.

V

Składanie zamówienia

 1. Zaloguj się, o ile masz założone konto, lub skorzystaj z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 2. Wybierz produkt, który zamierzasz kupić i kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. Wypełnij formularz zamówienia poprzez wpisanie Twoich danych adresowych, wybierz rodzaj przesyłki i ewentualnie podaj dane do faktury, jeśli są inne niż Twoje dane adresowe.
 4. Kliknij przycisk „Zamawiam i płacę”
 5. Potwierdź zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 6. Opłać zamówienie zgodnie z podanym sposobem płatności, w określonym terminie.

 

VI

Ceny produktów

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, ponieważ nie jestem płatnikiem tego podatku.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera kosztów przesyłki
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena produktu oraz koszt dostawy – informacja o jego wysokości będzie podana w trakcie składania zamówienia.

 

VII

Formy dostawy i płatności

 

 1. Możesz skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu:
  1. Przesyłka pocztowa ekonomiczna
  2. Przesyłka pocztowa priorytetowa
 2. Płatność tylko przelewem na moje konto.
 3. Wysyłka zamówionych artykułów odbywa się w imieniu Klienta, po przekazaniu na ten cel określonej kwoty (koszt przesyłki) dla firmy wysyłkowej. Składając zamówienie automatycznie udzielasz mi swoje pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionego towaru, czyli nadanie przesyłki w Twoim imieniu i na Twój koszt. Dzięki temu koszty przesyłki nie stanowią mojego przychodu.
 4. Odbiór osobisty tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

 

VIII

Umowa sprzedaży

 

 1. Zawarcie między nami umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Ciebie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Gdy tylko otrzymam Twoje zamówienie – potwierdzę je drogą e-mailową i przystąpię do jego realizacji. W momencie otrzymania przez Ciebie mojego potwierdzenia zostaje między nami zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. Możesz dokonać płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jeśli tego nie zrobisz – zamówienie zostanie anulowane.
 4. Zakupiony Produkt wyślę do Ciebie w terminie widniejącym w jego opisie (licząc od momentu otrzymania przeze mnie zapłaty), w sposób wybrany przez Ciebie podczas składania zamówienia.

 

IX

Odstąpienie od umowy

(myślę, że będzie najlepiej, jeśli wstawię tu gotowiec)

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty (dołączone do odsyłanego produktu -przyp.mój), bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone we wstępie do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 19. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 20. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 21. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 27. Powyższe postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

 

X

Odpowiedzialność za wady

 1. Wszystkie produkty w moim sklepiku są nowe.
 2. Jestem zobowiązana dostarczyć Ci przedmiot wolny od wad. Jeśli jednak pomimo moich starań wystąpi jakaś wada – masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację możesz zgłosić drogą elektroniczną na adres podany w niniejszym Regulaminie bądź korzystając z dostępnego na stronie Sklepu formularza reklamacyjnego. Opisz dokładnie powstałą wadę, i napisz czego oczekujesz w ramach uznania reklamacji (tzn. naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy).
 4. Rozpatrzę Twoją reklamację w ciągu 14 dni (ale będę się starała prędzej) i dam Ci znać droga mailową o jej wyniku.
 5. Te same zasady dotyczą Ciebie, jeśli jesteś Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

 

XI

Pozasądowe sposoby

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

(znów posłużę się gotowcem, żebym czegoś broń Boże nie pokręciła)

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta a Sprzedawcą.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XII

Dane osobowe

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – Ewa Papierz. Kontakt ze mna podany jest we wstępie do niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Klientów – w tym Twoje są gromadzone za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeśli wyrazisz na to zgodę – także do celów marketingowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Masz prawo do dostępu do swoich danych, do ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Oczywiście możesz odmówić podania swoich danych, jednak wówczas realizacja zamówienia z przyczyn oczywistych będzie niewykonalna.
 5. Więcej na ten temat możesz przeczytać w zamieszczonej w Sklepie Polityce Prywatności.

 

XIII

Pliki Cookies (ciasteczka)

 

 1. Sklep korzysta z plików Cookiem. Są one zapisywane w pamięci Twojego komputera (bądź innego urządzenia końcowego) i umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie obawiaj się – nie powodują one żadnych zmian w ustawieniach Twojego komputera.
 2. W Sklepie pliki cookies są wykorzystywane w celu udostępniania funkcji sklepu, zapamiętywania informacji o Twojej sesji, a także w celu statystycznym i marketingowym.
 3. W każdej chwili możesz usunąć te pliki ze swojego komputera oraz zablokować ich wykorzystanie w przyszłości – wystarczy użyć odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Jednak wtedy będzie Ci znacznie trudniej korzystać ze Sklepu.
 4. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach – zajrzyj TUTAJ

 

XIV

Postanowienia końcowe

 1. Jak już wcześniej wspomniałam – nie jestem płatnikiem VAT, a sprzedaż prowadzę na zasadzie działalności nierejestrowanej i w związku z tym nie mam obowiązku wystawiania paragonu ani faktury VAT. Jeśli jednak zależy Ci na dokumencie zakupu – na Twoją prośbę wystawię fakturę uproszczoną.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl